عصب کشی دندان با دستگاه

عصب کشی دندان با دستگاه روتاری اندو    Rotary Endodontics

عصب کشی یا درمان ریشه دندان را قبلا کاملا توضیح دادیم.( مراجعه کنید به: عصب کشی، درمان ریشه )

حالا خوب است بدانید جدیدترین و پیشرفته ترین روش عصب کشی دندان ، عصب کشی یا درمان ریشه با دستگاه دیجیتالی روتاری اندو می باشد.

عصب کشی دندان

عصب کشی دندان

عصب کشی با دستگاه

دستگاه روتاری اندو ، با فایل های مخصوصیعصب کشی دندان

کار می کند که این فایـل ها با شکل و فرم و

جنس خاصی که دارند دقیقا شکل کانال های

ریشه را به خود می گیرند و عمل درمان ریشه

دندان را با کیفیت و دقت بالایی انجام میدهند

و عصب کشی دندان را بسیار دقیقتر و بهتر و

سهل تر می سازند.

عصب کشی با دستگاه

عصب کشی دندان

عصب کشی دندان

دستگاه دیجیتالی روتاری به جای دست، حرکات ظریف و دقیقی و حتی

بهتر و دقیقتر از حرکات دست، در فایل ها ایجاد می کند و عمل پاکسازی

و تخلیه کانال های ریشه را انجام می دهد. درمان ریشه یا عصب کشی

با دستگاه روتاری نسبت به روش سنتی دستی که با فایل های دستی

و با حرکات دست انجام  می شود، بسیار با کیفیت بالاتر و سریعتر، قابل

انجام است.

عصب کشی با دستگاه

درمان ریشه,درمان عصب دندان,عصب کشی

روش عصب کشی با دستگاه روتاری، نسبت به روش سنتی دستی، مزایای زیر را دارد:

۱-  کیفیت و دقت بالاتر نتیجه درمان ریشه

۲-  سریع تر بودن و راحت تر بودن انجام درمان و در نتیجه، راحتی بیمار

۳-  احتمال درد بعد از عصب کشی بسیار کمتر می شود

عصب کشی با دستگاه