از نمونه کارهای کامپوزیت و لمینت ما دیدن کنید:

مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت – شماره ۱
مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت – شماره ۲
مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت – شماره ۳
مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت – شماره ۴
مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت – شماره ۵

مجموعه ویدیو لمینت و کامپوزیت دندان