مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت دندان – شماره 2

برای مشاهده هر عکس روی آن کلیک کنید. کلیه موارد زیر، توسط دکتر منوچهر هاشمی – دندانپزشک زیبایی ، انجام شده است.

لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

کامپوزیت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

کامپوزیت دندان

لمینت دندان

کامپوزیت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

کامپوزیت دندان

از کلیه مجموعه عکس های قبل و بعد لمینت دندان و کامپوزیت دندان دیدن کنید:

مجموعه عکس شماره 1
مجموعه عکس شماره 2
مجموعه عکس شماره 3
مجموعه عکس شماره 4