گالری عکس لمینت و کامپوزیت دندان – شماره 5

برای مشاهده هر عکس روی آن کلیک کنید. کلیه موارد زیر، توسط دکتر منوچهر هاشمی – دندانپزشک زیبایی ، انجام شده است.

از کلیه مجموعه عکس های قبل و بعد لمینت دندان و کامپوزیت دندان دیدن کنید:

گالری عکس شماره 1
گالری عکس شماره 2
گالری عکس شماره 3
گالری عکس شماره 4
گالری عکس شماره 5