مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت دندان – شماره 4

برای مشاهده هر عکس روی آن کلیک کنید. کلیه موارد زیر، توسط دکتر منوچهر هاشمی – دندانپزشک زیبایی ، انجام شده است.

از کلیه مجموعه عکس های قبل و بعد لمینت دندان و کامپوزیت دندان دیدن کنید:

مجموعه عکس شماره 1
مجموعه عکس شماره 2
مجموعه عکس شماره 3
مجموعه عکس شماره 4
مجموعه عکس شماره 5