کلیه خدمات دندانپزشکی در مطب دندانپزشکی دکترهاشمی با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب انجام میگردد.

برخی خدمات عبارتند از:

افرادی که مشکل کمبود وقت دارند

« هماهنگی جهت نتظیم وقت های خاص و فشرده »
عزیزان مقیم خارج از کشور و یا افرادی که مشکل کمبود وقت دارند، میتوانند درمانهای دندانپزشکی خود را درسریع ترین زمان و بالاترین کیفیت، با هماهنگی وتعیین وقت های خاص، دریافت نمایند.

افرادی که از دندانپزشکی اضطراب دارند

« خدمات دندانپزشکی بدون درد و بدون ترس با تدابیر خاص »
انجام درمانهای دندانپزشکی بدون درد و بدون اضطراب و نگرانی، و در آرامش کامل، از طریق بکارگیری تکنیک های خاص و آرامش بخشی و دقت و توجه ویژه دندانپزشک به این افراد میسر است.

[yasr_visitor_votes size=”large”]