جویدن آدامس

آیا آدامس برای دندان ها مفید است ؟!

جویدن آدامس های بدون قند (sugar free)  به خصوص بعد از غذا خوردن، نه تنها به دندان ها هیچ آسیبی نمی رساند،

بلکه  می تواند در پیشگیری از ایجاد پوسیدگی دندان ها مفید باشد.

جویدن آدامس

جویدن آدامس بدون قند چگونه می تواند در پیشگیری از ایجاد پوسیدگی دندان بخصوص بعد از غذا خوردن، مفید باشد ؟

این عمل به 3 طریق زیر اتفاق می افتد:

1- محیط دهان بعد از غذا خوردن خاصیت اسیدی پیدا می کند و در چنین محیطی زمینه برای پوسیدگی دندان ها  مساعد می شود.
آدامس های بدون قند می توانند این محیط اسیدی را خنثی کنند و این خود مانع از ایجاد پوسیدگی در دندان ها می شود.

2- جویدن آدامس های بدون قند، ترشح بزاق را افزایش می دهد.

3- عمل تمییز کردن مکانیکی سطوح دندان ها را انجام می دهد.

توجه کنید روی بسته این گونه آدامس ها، عبارت   sugar free (بدون قند)  درج شده است.

البته لازم به ذکر است که شیرین بودن این گونه آدامس ها به خاطر داشتن قندهای بی ضرری مثل زایلیتول و یا سوربیتول می باشد.