مسواک زدن

مسواک زدن    Tooth Brushing

باید بدانیم مسواک به خودی خود معجزه نمیکند بلکه مهم  روش مسواک زدن است.

مسواک زدن صحیح حداقل 2 تا 3 دقیقه طول می کشد. قبل از شروع مسواک زدن باید از تمیز و سالم بودن مسواک خود مطمئن باشیم. به مقدار کافی خمیر دندان روی مسواک می گذاریم. سپس دهان را با آب خیس می کنیم تا خمیر دندان خوب کف کند.

1-

اول از سطح جونده ی دندان ها شروع کنید که با حرکت رفت و برگشت روی سطح جونده، شیارهای موجود بر روی دندان تمیز می شوند.

مسواک زدن

2-

حالا سطوح خارجی دندانهای بالا و سپس  پایین را مسواک بزنید .

بدینصورت که مسواک را با زاویه 45 درجه بر روی خط لثه قرار داده و با دور کردن از خط لثه بر روی دندان کشیده و یا به صورت پیچشی حرکت دهید. (یعنی ازلثه به سمت دندان بصورت چرخشی)
به عبارتی میشود گفت از لثه به سمت دندان جارو کنید.

 مسواک زدن

بعد از آن سطوح داخلی دندان های بالا و سپس  پایین را به همان شیوه بالا مسواک بزنید.

3-

حالا به آرامی سطوح خارجی و داخلی هر یک از دندان ها را باحرکت لرزشی عقب – جلو مسواک بزنید.

مسواک زدن

4-

برای پاک کردن باکتری ها و داشتن نفس خوشبوتر، به آرامی سطح زبان را مسواک بزنید.

 مسواک زدن